Dört aşamada mide kanseri

Günümüzde onkologların dört aşamalı mide kanseri var. Patoloji doğar ve uzun süre vücuda yayılır.

İlk metastazların görünümü bir insanın göremediği metastazlardır. Erken aşamalarda, mide kanseri tanısı zor.

Genellikle patoloji, tıbbi bir muayene veya başka bir hastalık teşhisi ile yanlışlıkla tespit edilir.

Patolojinin özgüllüğü

On yıllar boyunca, mide kanseri en tehlikeli hastalık olarak düşünülür. Gelişmesindeki patoloji her biri kendi özelliklerine ve karakteristik bulgulara sahip olan birkaç aşamadan geçmektedir.

Karsinom olarak adlandırılan sıfır evrede metastaz henüz gözlenmemiştir. Midenin mukoza zarındaki ilk tümörlerin varlığını yalnızca zamanında tespit ederek tespit edebiliriz.

Algılama anındaki karakteristik semptomlar yoktur. Sıfır evre - Bu bir hastalık değil yalnızca önkoşullardır.

Hasta ve doktor, patolojinin ne derece ve ne yoğunlukta gelişeceği hakkında güvenilir bilgi sahibi değildir.

Mide kanseri nedenleri konusunda uzmanlar sıcak bir tartışma başlatmaya devam ediyor. Bilim adamları, kanser nedeninin vücuttaki kontrolsüz bölünmeler olduğunu uzun zamandır kanıtlamıştır.

Bununla birlikte bugüne kadar, metastaz mekanizmasının nasıl tetiklendiğine dair net bir görüş yoktur.

Aynı zamanda, kanser gelişimine katkıda bulunan koşullar iyi bilinmektedir.

Bunların arasında aşağıdaki faktörler bulunur:

  • gastrointestinal sistemin kronik hastalıkları;
  • alkol istismarı;
  • tamamen irrasyonel yemek.

Günlük hayatta nüfusun önemli bir kısmı için, bu koşullar normal kabul edilir.

Patolojinin ilk aşaması

Gelişmenin ilk aşamasındaki mide kanseri, yeterli somutlukla kendini gösterir.

Hastanın şu belirtileri vardır:

  • cildin hızlı yorgunluğu ve solgunluğu;
  • yedikten sonra karnın ağırlığı;
  • iştahın bozulması.

Bunlar açıkça belirsiz mide kanseri bulguları . Bir hastanın mide ülseri veya pankreatit geçirdiği durumla tam olarak aynı duygular.

Özel olarak yapılan teşhisler, bir tümör varlığının belirlenmesini ve metastazların gelişimini önlemeyi mümkün kılar.

Çok sıklıkla mide kanserinin ilk aşaması sıcaklıkta hafif ama uzun süreli bir artış ile kendini gösterir.

Mide kanseri gelişiminin ilk aşamasında vücut patolojiye hala dayanabilir. Kısmen bu, metastazların lenf nodlarına yavaş yayılımını açıklar.

Teşhis patolojinin varlığını doğrularsa, tedavi derhal atanır.

Bu durumda tedavi prosedürlerinin olumlu sonuçlarının prognozu genelde iyimserdir. Başlıca tedavi yöntemi cerrahi girişimdir.

Endoskopik yöntem, midenin rezeksiyonuna başvurmadan oluşturulan tümörlerin çıkarılmasına olanak tanır. Hastalar zamanında yapılan böyle bir ameliyattan sonra 5 yıldan fazla yaşıyorlar.

İkinci aşama

Uygulama, mide kanseri ikinci aşamasının teşhisi daha kolay olduğunu göstermektedir. Metastazların lenf düğümlerine yayılması çıplak gözle gözlemlenir.

Patojenik tümör büyür ve yavaş yavaş midenin kas tabakasına kadar büyür. Patolojinin klinik belirtileri tümörün konumuna bağlı değildir.

Varlığını ve yerini ortaya koymak için, ultrason ve bilgisayarlı tomografi gibi modern muayene yöntemleri yardımcı olur.

Midenin işlevlerini yerine getirmeye devam ettiğini vurgulamak önemlidir. Bu durumda, kanser, gastrit veya mide ülseri belirtileri olarak kendini gösterir.

video:

Genellikle, hastalar sindirim sistemi bozukluğunda kullanılan ilaçlarla gelişmenin ikinci aşamasında gastrik kanseri baskılamaya devam etmektedir.

Bu gibi numaralar yardımcı olmaz, çünkü ana tedavi yöntemi bir ameliyattır.

Fakat cerrahi müdahale öncesi, tümörün işlerliğinin değerlendirilmesi gereklidir.

Eğer tümör çıkarılabilirse, o zaman hastanın ömrü beş yıl veya daha fazla olabilir.

Uygulama, mide kanserinin erken aşamalarında, metastazların sayısı hala çok küçük olduğunda, operasyonel tümörlerin daha sık görüldüğünü göstermektedir.

Üçüncü aşama

Mide kanseri gelişiminin bu aşamasında yakındaki ve hatta çıkarılan lenf düğümleri zaten metastazlardan etkilenir. Metastazların sayısı iki düzineden fazla oldu.

Bu dönemde hastalığın belirtileri belirgindir. Genellikle tümörün komşu organlara, yani karaciğer, bağırsaklar, pankreaslara yayılması gerçekleşir.

Bu durumda mideyi çıkarma işlemi anlamsızdır. Hayatta kalma ve daha fazla ömür beklentisi için prognoz% 40'ı aşmamaktadır.

Ameliyatı gerçekleştirmek için bir karar alınıyorsa hasta, mideyle birlikte ince bağırsak, pankreas ve karaciğerin bir kısmından uzaklaştırılır.

Onkologlar, mide kanserinin üçüncü evresindeki ameliyatın, hastanın durumunu hafifletmek için hafifletici bir önlem olarak yapıldığını belirttiler.

Metastazların yayılımını yavaşlatmak için güçlü ilaçlar kullanılır. Tüm olumlu özellikleriyle kemoterapi çok sayıda yan etkiye sahiptir.

video:

Böyle bir durumda hastanın prognozu hayal kırıklığı yaratıyor ve yaşam süresini belirlemek çok zor.

Hastanın ne kadar süreceği, kimse kesin olarak bilmiyor. Terapinin temel amacı, hastayı acı verici bir ağrıdan kurtarmaktır.

Dördüncü aşama

Onkologların bulunduğu ortamda mide kanserinin son aşaması terminal olarak adlandırılır. Bu evre, akciğerler ve beyin gibi metastazların mideden uzak organlara yayılması ile karakterize edilir.

Uzun süreli uygulama, patolojinin terminal aşamasını teşhis eden hastaların en fazla beş yıl yaşadığını göstermektedir.

Kanserin dördüncü aşamasında cerrahi tedavi artık gerçekleştirilemiyor. İstisna, iç kanamanın durdurulması veya bağırsak tıkanıklığının ortadan kaldırılması gereken durumlar olabilir.

Mevcut tüm terapötik yöntemler, hastayı desteklemek ve ağrıdan kurtarmayı amaçlar.

Kanser hastaları arasında, dördüncü aşamada kansere ulaşıldığında hastanın derhal ölümü üzerine bir görüş var.

Tıbbi muayene bunun yanlış bir mesaj olduğunu ispatlıyor. Hatta deneyimli uzmanlar, hastanın kaç yıl ya da günlerce yaşamak zorunda kaldıklarını yüksek doğrulukla belirleyemez.

Aynı zamanda herkes, mide kanserinin son aşamasının insan vücudunun uzun süre görev yapmasına izin vermediğini kabul eder.

İstatistiklere göre, hastaların% 15'inden fazlası bu aşamada hayatta kalmamaktadır. Varlıklarının süresi en fazla 5 yıla kadar uzar.

Mide kanseri önleme

Kanserin tehlikesi ve kurnazı uzmanlar tarafından iyi bilinmektedir. Ezici sayıdaki insan yaşıyor ve kendilerine mide kanserini nasıl önleyeceklerini sormuyor bile ve tatsız bir teşhis sonrasında kanser gelişim aşamalarını öğreniyorlar.

Yeterli her kişinin kendi sağlığına dikkat etmesi ve resmi olarak yapmaması gerekir.

Gelişimin erken evrelerinde ortaya çıkmış olan patoloji yüksek derecede olasılıkla tedavi edildiğinden, bölge doktoruna düzenli olarak gösterilmesi veya tıbbi muayeneye tabi tutulması gereklidir.

Genellikle, mide kanserinin ilk belirtileri bu prosedürlerle tam olarak tanımlanır.

Mide kanserinin üçüncü evresinde hastalığın varlığını saptamak, az deneyime sahip onkolog için bile zor değildir.

Bu durumda karmaşık teşhis artık gerekli değildir. Bununla birlikte, hastaya bir şikayet sunulabilir ve neden kendisini böyle bir hale getirdiğine dair bir soru sorma: neden uzmana yönelmezse ve ülsere dönüşmüş ve sonra kansere dönüşen gastrit tedavisinde kendine yer bulmuşsa?

video:

Bir yetişkin onkolojik hastalığın tedavinin seyrinin karmaşık olduğunu ve hoş hissettirmediğini anlamalıdır. Çünkü hastanın ömrü sadece doktor değil hastanın kendisi ile de mücadele eder.

Koruyucu önlemler arasında rasyonel bir diyet var. GIT hastalığının baş>

Bu semptomlardan çekinmemeliyiz ve gecikmeksizin gastroenterologlardan tavsiyeler isteyelim.

Uzman gastrik kanserin ne kadar uzun süre gelişebileceğini ve karakteristik bulguları göstermediğini bilir.

Sağlıklı bir yaşam tarzı, uygun beslenme ve doktora düzenli ziyaretler kanseri önlemeye yönelik zorunlu tedbirlerdir.

Yorum ekle

Cevabı iptal etmek için tıklayın.