Karın boşluğunun MR görüntüsü, iç organların güvenli bir görüntüsünü elde etmek ve maksimum bilgi elde etmek gerektiğinde yapılır ...
Sindirim organlarının patolojilerinin teşhisi sırasında, bilgilendirici araştırma yöntemlerinden biri kullanılır: bağırsak MR.
Pankreasın MR görüntüsü bu organı görselleştirmeyi mümkün kılar ve bunu üç uçta yapar ve ...
Midenin MR görüntüsü, organı patoloji için iyice incelemenize izin veren bir tanı yöntemidir ....