Sigmoid kolonun divertikülozu, divertikülün kendisi değil en büyük tehlike olan bir hastalıktır - neoplazmlar ...
Kolon divertikülozu organ dokusu yapısındaki patolojik değişikliklerden kaynaklanan bir hastalıktır. Kural olarak, ana ...
Kolonun divertiküler hastalığı hem hasta hem de hasta tarafından yakın ilgi görmesi gereken bir grup hastalıktır.
Sigmoid divertikülitin belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi edinmek isterseniz bu makaleyi okuyun ....
Divertikülum veya divertikül ince, kalın veya rektumun duvarında hernis bir boşluktur. Divertikül ...
Bağırsağın divertikülozu, kalın bağırsağın duvarlarının bir patolojisidir. Divertikül çıkıntı anlamına gelir. Hastalık bu adı aldı, ...
Özofagustaki divertikül, özofagus duvarı deformasyonu ile karakterize bir patolojidir. Ayrıntılarla ilgili daha fazla bilgi edinmek istersen ...