Karaciğer apsesinin teşhisi ve tedavisi

Karaciğer apsesi, bir kişinin genel sağlığını olumsuz yönde etkileyen ciddi bir hastalıktır.

Karaciğer apsesinin komplikasyonları sonunda sepsis ve hatta ölümcül gelişimine neden olabilir.

Bu nedenle, hastalığın erken teşhisi, tedavi sonrası tamamen düzelme şansını arttırır.

Hastalığın özellikleri

Karaciğer absesi gibi bir hastalığın karmaşıklığını değerlendirmek için, birincil bir görünüm veya ikincil tip olabileceği gerçeğini hesaba katmalıdır.

İkincisi, vücuttaki diğer karaciğer hastalıklarının varlığına karşı geliştirir. Ancak bu tür durumlar oldukça nadirdir ve toplamın sadece% 5'ini oluşturmaktadır. Bu nedenle, asıl sorun hala birincil karaciğer apsedir.

Bu hastalık gelişimi erken evrelerinde nadiren kendini gösterir. Bunun nedeni, organın özelliklerinden kaynaklanmaktadır.

Karaciğerde ağrılı reseptörler yoktur, çünkü diğer organların ve vücut sistemlerinin çalışmasını dolaylı olarak etkilemeye başlayana kadar hasarlarının herhangi birinin fark edilmeden kalması.

Karaciğer absesi, vücudun dokularında, pus oluşumu ile güçlü bir inflamatuar süreçtir. Basitçe, hastalığın gelişimi karaciğeri "erit" e yardımcı olur.

Geliştikçe, pürülan odağı büyür, pürülan kitlelerle dolup patlayabilir.

Bilim adamları, düşük standartlarda, sağlıksız koşullar ve temiz içme suyu eksikliği olan ülkelerde abselerin daha sık erkeklerde oluştuğunu bulmuşlardır.

Teşhis kolaylığı açısından hastalığın özel bir sınıflandırması yapılmıştır. Zaten, sınıfın hastalığın edinimi türüne göre bölünmesinden bahsettik - birincil veya ikincil form.

Enfeksiyonun doğası gereği, karaciğer apsesi parazit veya bakteri şeklinde ayrılır.

Örneğin, karaciğerin amoebik absesi, hastalığı parazit kategoriyle ilişkilendiren bir dizanteri amipine neden olur.

Sınıflandırmanın başka bir türü enfeksiyon yolunda bir bölünmeyi içerir:

  • kan akımı ile;
  • safra yolundan;
  • Karaciğer yanında bulunan organlardan;
  • kriptojenik;
  • cerrahi veya travmadan sonra komplikasyon olarak görülebilir.

Bu tip yazı doktorun tanıyı netleştirmesini ve en uygun tedaviyi seçmesini sağlar.

Hastalığın belirtileri ve gelişim yolları

Karaciğer absesi ile sorunun nedenleri çok farklı olabilir, ancak sıklıkla çeşitli enfeksiyonların karaciğer dokusuna doğrudan nüfuz eder.

Bunlar standart stafilokoklar veya egzotik bakteri türleri olabilir. Parazitlere de bulaşma ihtimali var.

Örneğin amipik karaciğer absesi, yukarıda tropikal bir dizanteri amip oluşmasına neden olur.

Karaciğer apsesine neden olan hastalıklara neden olan mikroorganizmalar safra kanalları yoluyla hastaya girebilir.

Bu durumda, genellikle, kolesistit veya safra taşığı gibi başka hastalıkların paralel olarak gelişmesi söz konusudur.

Enfeksiyon kan akışıyla birlikte damarlara da nüfuz eder: hepatik veya portal ven yoluyla.

Apsenin görünümü çoğu kez başka organların - bağırsak, karın ve hatta kalbin - septik lezyonunun bir komplikasyonudur.

Bir apse, karaciğerin ciddi yaralanmalarının bir sonucu olarak, penetran bir yaralanma sırasında veya bir ameliyat sırasında ortaya çıkabilir.

Hastalığın oluşumunun başlıca sebeplerinden biri, başka bir hastalığın etkisi altında abdominal boşluğun organlarında gelişen bir enfeksiyonun karaciğere girmesidir - apendiks veya divertikül iltihabı, yine ülseratif kolit veya abdominal boşluğun yapraklarının iltihabı.

Karaciğerde pürülan iltihap oluşumunun temel şartı, bağışıklık sisteminde genel bir azalma olup, ciddi hastalıklara sahip olan veya bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlarla uzun süre tedavi alan hastalar için tipiktir.

Karaciğer absesi ile semptomlar keyfi olur ve baş>

İlk başta hasta omuz kemiği altında veya hatta omuzda verilen sağ hipokondride ağrı hissedebilir.

Hastanın sol tarafında yattığı zaman ağrılı duyular artabilir. Ağrının doğası donuk ve ağrıyor, sürekli hissediliyor.

Bu hastalık için bile, sağ üst kadranda ağırlık hissi ve artan boyutundan dolayı karaciğer palpasyonunda ağrı hissi ile karakterizedir.

Karaciğer apsesi, iştahsızlık, şişme, gaz, ishal ve mide bulantısı gibi birçok semptomlara sahiptir.

video:

Genellikle vücut sıcaklığı 38 santigrat dereceye yükselir, taşikardi var.

Gelişmesinin ilk aşamalarında karaciğer absesi sıklıkla tek bir belirti oluşturur - aktif kilo kaybı.

Bu nedenle erken evrede bu hastalığın teşhis süreci çok karmaşıktır.

Çoğunlukla, doktor, sonraki safhalarla tedavi edilir; bu aşamada cildin ve mukoza zarlarının sarılığı karakteristik semptomatik belirtiler olacaktır.

Karaciğer absesinin semptomatolojisinin ana özelliği, bu sorunun genellikle apseye neden olan bir başka hastalığın belirtileri tarafından maskelenmesidir.

Bu nedenle, karaciğerde pürülan oluşumlarla oluşan iltihaplanma süreçleri genellikle patolojik formda teşhis edilir.

Karaciğer apsesinin ana komplikasyonu, pürülan kitlelerin karın boşluğuna, yakın organlara veya perikard boşluğuna salınmasıyla başlayan bir gelişmedir.

Çoğu zaman kan pıhtısı oluşumunu ve kan enfeksiyonunu tehdit eden şiddetli bir kanama oluşur.

video:

Hastalığın teşhisi

Tanı doğru olduğundan emin olmak için - karaciğer apsesi, doktorlar, gelişiminin çeşitli aşamalarında hastalığı tanımlamak için çeşitli teknikler ve tanı yöntemleri kullanıyorlar.

İlk prosedür, hastanın şikayetlerinin analizi ve ayrıntılı bir incelemedir. Bu aşamada, hastanın sağ hipokondriyumda hoş olmayan hisler yaşamaya başladığı kesin zamanı ve diğer eşlik eden semptomları belirlemek önemlidir.

Muayene sırasında doktor, hastanın vücudunun ağırlığına dikkat ediyor, karaciğerin palpasyon yapıyor ve ağrılı duyu bölgelerini belirliyor.

Bir sonraki aşama yaşam öyküsü analizidir. Gerçek şu ki karaciğer abseleri ile kronik hastalıklar ya da karın organlarıyla ilgili sorunlar nadir değildir.

Doktor, yaşamı boyunca hastanın hastalıklarıyla ilgili verileri gözden geçirmeli ve olası kalıtsal hastalıklarla ilgili bilgileri açıklığa kavuşturmalıdır.

Bu teşhis prosedürü, hasta zararlı toksinleri veya güçlü ilaçları kullanma imkânını tesis etmeyi öngörür.

Genel kan testi olmadan yapamazsın. Bu diyagnostik prosedür, toplam hemoglobin düzeyinde bir düşüş tespit etmek ve kandaki lökosit seviyesini arttırmak için hazırlanmıştır.

Analizde yer alan bu resim, karaciğerin amoebik apsesini doğrulamamaktadır, ancak vücuttaki enflamatuar sürecin gelişimini göstermektedir.

Röntgen sırasında doktor, diyaframın sağ kubbe hareketliliğine ve plevral boşlukta sıvı varlığına dikkat etmelidir.

Bu semptomlar genellikle pürülan karaciğer apsesine eşlik eder. Ultrason makinesi yardımı ile, doktor absenin gerçek lokalizasyonunu ve boyutunu ayarlayabilir.

Tanınmış bir teşhis ile doktor, klinik tabloyu netleştiren daha ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyabilir.

Bu gibi durumlarda, MR, spiral bilgisayarlı tomografi, laparoskopi ve anjiyografiye bakınız.

Bu teknik, hepatik damarların kan akışı ve hepatik dokuların yapısının ihlaliyle ilgili gerekli bilgileri edinmenizi sağlar.

Ponksiyon biyopsisi, tanı yöntemlerine ve tıbbi yöntemlere eşzamanlı olarak bakar.

Yardımıyla, absesin sıvı kısmı sadece araştırma için elde etmekle kalmaz, aynı zamanda drenajı gerçekleştirmek de mümkündür - tıbbi işlem sırasında tüm sıvı içeriği apseden çıkarılır.

Hastalığın tedavisi

Karaciğer abselerinin varlığını göz ardı kesinlikle yasaktır. Ameliyat hakkında derhal düşünme, çünkü bu hastalığı tedavi etmenin birçok yolu vardır.

Ancak medikal önerileri ihmal ederseniz ve abse tedavisinde zamanla başlamazsa, pürülan içeriğinin karın veya plevral boşluğa girmesi riski vardır ve bu kan enfeksiyonu ve olası ölümcül sonuçlarla tehdit eder.

Bu nedenle, herhangi bir belirtiniz varsa, doktorunuza danışmalısınız. Muhtemelen, sorun zamanında açığa çıkacak ve bu işlem yapılmadan yapılacaktır.

Karaciğer absesi baş> Hastalığın gelişmesinin çok yavaş olduğu ve pusun salınması ile birlikte bir kopma riski bulunmayan durumlarda özellikle etkilidir.

Terapi öncelikle enflamasyonun ana nedenini etkiler - bir enfeksiyon.

Bu nedenle, etkin bir ilacı seçebilmek için, doktorlar teşhis prosedürleri sırasında hastalığın etken maddesini tanımlamalıdırlar. Dozaj doktor tarafından belirlenir.

Paralel bir semptomatoloji varsa, ilaçları ortadan kaldırmak için reçete edilebilir.

Örneğin, vücudun detoksifikasyonu, spazmların ortadan kaldırılması, ateş, kusma veya iç kanama.

Ancak, karaciğer apsesinin ilaçlarla tedavi edilemediği durumlar nadir değildir. Bu gibi durumlarda cerrahi müdahale önerilir.

Karaciğer apsesinin drenajı konusunda en popüler ve en etkili yöntem budur.

Apsenin küçük deliklerinden geçerek boşluğuna iki tüp yerleştirilir. Bunlardan biri antibakteriyel ilacın abseye akışı yönlendirir ve ikincisi - tüm pürülan içeriğini gösterir.

Karaciğer absesi kesildiğinde laparotomi gereklidir. Karın boşluğundaki bir kesik sayesinde cerrah karaciğere ve apse'ye tam erişir, açar, açar, puyu kaldırır.

Boş kapsüller kesilir ve oluşan yaralar dikilir.

Daha sonra, doğal rejenerasyon ve ilave tıbbi etkiden ötürü karaciğerin bütünlüğünün restorasyonunu uzunca bir süre izlemektedir.

Amipik karaciğer absesi veya ihmal edilmiş başka bir durumun tedavisi çok zordur, çünkü bu insan hayatını tehdit eden tehlikeli bir hastalıktır.

Bu nedenle semptomlar ortaya çıkarsa, en kısa sürede doktora başvurun.

Yorum ekle

Cevabı iptal etmek için tıklayın.