Karın boşluğunda bulunan bir aort anevrizması, damar duvarının patolojisidir ve çıkıntının ortaya çıkmasına neden olur ...
Peritonit, peritonun iltihaplanmasında, yani organları örten seröz membrandan oluşan ciddi bir komplikasyondur.
Karın boşluğundaki asitler, transüda (sıvı) birikimi ile karakterize, semptomatik bir bulgudur. Bu fenomen bazılarına eşlik ediyor ...
Neden abdominal abseler var?
Apse, piyojenik kapsüler bir torbayla sınırlandırılır ve abdominal apse veya "sınırlı peritonit" olarak adlandırılır. Göster şunu ...
Karın boşluğundaki yapışkan hastalık, ameliyattan sonra sıklıkla gelişen patolojik bir durumdur ...
Karın boşluğunun MR görüntüsü, iç organların görüntüsünü güvenli bir şekilde elde etmek için ve en fazla bilgi edinmek gerektiğinde yapılır ...
Karın boşluğunun bilgisayarlı tomografisi nedir?
İnsan vücudundaki çeşitli hastalıkların teşhis yöntemleri arasında karın boşluğunun BT'si önde gelen pozisyonlara sahiptir. Seviye ...
Karşıt abdominal organ MSCT bilgisayarlı tomografi türüdür. Bu çalışmayı yapmak için ...
Operasyondan sonraki erken dönemde tıbbi personel için postoperatif abdominal boşluk bandajı önerilir. Karın bandajı ...
Karın boşluğunun lenfadenopati ciddi bir rahatsızlıktır, dokulardan boşalan damarların şişmesi ...
Mevcut tıbbi sınıflamaya göre, abdominal karsinomatozis metastaz oluşum mekanizmasını tetikleyen malign bir oluşumdur.
Klinik uygulama, bazı durumlarda cerrahi müdahaleden sonra drenajın gerekli olduğunu gösteriyor ...
Karın boşluğunun organları diyaframın altında bulunur, eşleşmemiş kas peritonu göğüsten ayırır. Böbreklerin sınırının altında ...