Peritonit durumunda tedavi ve prognoz

Tabureden çıkma peritonit oluşumunun nedenlerinden biri genellikle gastrointestinal sistem organlarının bakteriyel enfeksiyonudur.

Bu patolojinin özelliği, sürecin belirgin belirtiler olmadan başlaması ve çok çabuk gelişmesi. Çoğu durumda, peritonit cerrahi olarak tedavi edilir.

Hastalığın özellikleri

Kısaca ve kesin bir şekilde söylemek gerekirse, peritonit, peritonda gerçekleşen inflamatuar süreçtir.

Karın boşluğuna toraksın altındaki hacim denir. İçinde küçük ve kalın bağırsak gibi bazı organlar vardır. Periton, karın boşluğunun iç zarını oluşturur.

Bir fekal peritonit ortaya çıktığında, birçok organın aktivitesi kesilir.

Uygun önlemleri almama zamanında, patoloji insan sağlığına ciddi zarar verebilir ve hatta hastanın ölümüne neden olabilir.

Tıbbi istatistikler, bu patolojiden kaynaklanan mortalitenin yüksek olduğunu göstermektedir.

Periton, yarı geçirgen bir film, diyebilirim - bir zar. Vücutta bu zar birçok farklı ve çok önemli fonksiyonlar yerine getirir.

Başlıca olanlar arasında şunlar bulunur:

  • bariyer;
  • rezorptif;
  • eksüdatif.

Peritoneum karın boşluğunun iç organlarını mikropların nüfuz etmesinden korur. Diffüz peritonit olduğunda, bu koruma önemli ölçüde zayıflar.

Resorptif fonksiyon, eksudatı ve lysis ürünlerini ve emeratif fonksiyonu seröz sıvının boşaltılmasına emmek için azaltılır.

Bir patoloji varlığında, tüm bu süreçler yavaşlar veya dururlar.

Fekal peritonit patogenezi çok sayıda bileşen tarafından belirlenir. Hastalığın gelişme hızı, periton tarafından absorbe edilen toksinlerin miktarına bağlıdır.

Enflamasyonlu yüzey alanı ne kadar büyükse, toksinler o kadar hızlı kan içine girer. Vücudun yoğunlaşmış dehidrasyonu fekal peritonit gelişiminde ağırlaşan bir faktördür.

Günlük sıvı kaybı beş litrelik işareti aştığında kalp yetmezliğine neden olabilir. Bu tür semptomlar yalnızca kalori ile değil, aynı zamanda diğer peritonit türleri ile de ilişkilidir.

Patolojinin türüne bağlı olarak, bir tedavi yöntemi ve postoperatif rehabilitasyon reçetesi verilmektedir.

Peritonit tedavisinde başarılı bir deneyim, patolojinin semptomlarının belirsiz olduğunu ve onlara zamanında dikkat etmenin çok önemli olduğunu göstermektedir.

Çoğunlukla, hastalığın ilk bulguları akut zehirlenmeyi veya mide rahatsızlığını gösterir. Klinik bir patoloji tipi ile klinik tablo standart görünüyor.

Elde edilen semptomların tehlike seviyesini yalnızca deneyimli bir doktor belirleyebilir. Hastalığın gelişiminin belirli evrelerini ayırt etmek için bir sınıflandırma sistemi oluşturulmuştur.

Bu sisteme göre, peritonit birincil ve ikincil olarak bölünür.

Birinci olguda, karın boşluğunda inflamatuar odağın yokluğunda periton enfeksiyonu oluşur.

Bu durumda, enfeksiyon hematojen veya lenfatik yollarla gerçekleşir ve peritonit dışkı varyantı imkansızdır.

İkincil peritonit, karın boşluğunda oluşan pürülan focilardan yayılır.

Daha doğru bir açıklama için, uzmanlar aşağıdaki peritonit tiplerini ayırt eder:

  1. yerel;
  2. ortak;
  3. Dökülen.

Lokal patoloji, karın boşluğunun bir bölgesini etkiler. İkinci varyantta lezyon birkaç anatomik bölgeye kadar uzanır.

Karın boşluğunun tamamı diffüz peritonitten etkilenebilir.

Peritonit Nedenleri

Klinik uygulamada primer peritonit nadirdir. Hastalık vakalarının% 1.5'inden fazlasını açıklamıyor.

Peritonun iltihabı, böbreklerin tüberkülozunda veya ince bağırsağın iltihabında bir komplikasyon olarak ortaya çıkar.

İkincil tip patolojisi, karın boşluğu yaralandığında ya da yıkıcı olarak inflamatuar süreçlerde ortaya çıkar.

Çoğu zaman, periton enfeksiyöz bir enfeksiyon sonucu bir kolonik peritonitten etkilenir.

Patolojinin dışkı görünümü kalıcı kabızlık veya diğer mekanik etkilerle gelişir ve bunun sonucu olarak rektal dokuların bütünlüğü bozulur.

Peritonit gelişimini tetikleyen nedenler gastrointestinal sistem organlarının patolojisidir.

Bir operasyondan sonra ortaya çıkan komplikasyonlar apandisitin kalorik peritonit ile hastalıklara neden olabilir.

Mideye veya bağırsaklara cerrahi müdahale edilmesi durumunda hastaya özel dikkat gösterilmelidir.

Sterilite gereksinimlerine tam uyumu bile olsa, mikrobu karın boşluğuna sokma ihtimali kalır.

Doktor, hastanın durumunu yakından takip etmeli ve karakteristik özelliklerin belirtilerini değerlendirmelidir.

Postoperatif peritonit nadir değildir. Karın boşluğundaki herhangi bir operasyona ciddi komplikasyonlar riski eşlik eder.

Tatsız sonuçlar operasyon için yetersiz hazırlık yol açar. Bu durumda büyük öneme sahip malzemeler ve kullanılan müstahzarlar kalitesidir.

Peritonit ile doktorların ve görevlilerin teknik hataları, başka, daha ciddi bir patolojinin gelişmesine yol açabilir.

Patolojinin belirtileri

Olası sonuçlarında peritonit tehlikeli bir hastalıktır. Dışkı tipi patoloji bir istisna değildir.

Dışkı peritonitinin tehlikesi, hastalığın hızlı ve kısa sürede gelişmesi, bir insanı hayat ve ölümün eşiğine getirebilmesidir.

Bu koşullar göz önüne alındığında, her yeterli kişi hastalığın karakteristik belirtilerini bilmelidir.

video:

Teknikte uzman kişiler, dışkı peritonitinin klinik belirtilerinin hastalığın nedeni ve süresi tarafından belirlendiğini bilmektedir.

İlk, kalıcı ve en karakteristik işaret karın ağrısıdır ve ani bir sebep olmadan aniden oluşabilir.

Dışkı peritonitinin seyrinin bir özelliği, ağrı duyumlarının hızla tüm karın boşluğuna yayılmasıdır.

Bu durumda, doktorun diğer semptomları zaten sekonder ve dolaylı olarak sınıflandırılmıştır.

Karında ağrının baş>

Tüm bu belirtiler bir arada bir ön tanı koymak için bir neden oluşturur.

Peritonit teşhisi

Klinik uygulama, peritonit peritonuyla belirgin semptomların tanı için yeterli zemin sağladığını kanıtlamaktadır.

Uzman, hastalığın doğasını belirlemeli, tedavi sırasını belirlemeli, aynı zamanda postoperatif rehabilitasyon için bir tahmin de yapmalıdır.

Bir kimse evde bir hastayı muayene etmek durumunda olduğunda, öncelikle hastanın durumuna dikkat çekilir.

video:

Bacakları göğsüne tutturulmuş halde yan yatıyor ise, daha derinlemesine incelemelerin yapılması mümkün olan en kısa sürede kliniğe taşınmalıdır.

Bir hastaneye yerleştirildiğinde, hasta kapsamlı bir incelemeye tabi tutulur. Standart bir biyokimyasal kan testi, fekal peritonit varlığını onaylayabilir.

Bu, yüksek serum lökosit düzeyi, ESR ve nötrofilyumda bir artış ile kanıtlanmaktadır.

Anket sırasında elde edilen veriler bir teşhis koymak için yeterli olmadığında, enstrümantal muayene yöntemleri kullanılır.

Periferik peritonit durumunda gelişmenin genel bir resmi ultrason sürecinde görülebilir. Bir organın daha detaylı incelenmesi gerekiyorsa, hasta x-ray incelemesi için sevk edilir.

Patolojinin tedavisi ve önlenmesi

Fekal peritonitin şiddetli formlarının tedavisi karmaşık bir yöntemle gerçekleştirilir. Baş> Ana tedavi şekli cerrahi yöntemdir.

Terapötik yöntemler, hastanın ameliyat için hazırlandığı ve postoperatif dönemde kullanılır.

İlk aşamada, operasyonel müdahale programı geliştirilmektedir.

Peritonun etkilenen bölgesini uzaklaştırma sürecinde, sağlıklı dokuların bütünlüğünü bozmamak ve ona uygun bir şekilde erişmek gereklidir.

video:

Patoloji kaynağı çıkarıldıktan sonra, karın boşluğunun kapsamlı bir şekilde temizlenmesi yapılır. Bütün bu süreçlerde küçük adımlar yoktur, tüm adımlar niteliksel olarak yapılır.

Taburedeki peritonitin ortadan kaldırılmasından sonra hastanın tamamen iyileşmesi için daha az önemli bir şey postoperatif rehabilitasyondur.

Bu aşamada infüzyon ve antibiyotik tedavisi yapılır. Hastalık ve operasyondan sonra hastanın vücudu önemli ölçüde zayıfladığı için, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve muhtemel komplikasyonları önlemek gerekir.

Gelecek için tahmin rehabilitasyonun kalitesine göre belirlenir. Hastanın ılımlı bir diyet izlemesi ve fiziksel hararetten kaçınması önerilir.

Bu basit önerilere uyulmazsa, patolojinin daha akut şekilde tekrarlanması mümkündür.

Patolojinin başarıyla uygulanması operasyonun zamanında yapılması ve postoperatif tedavinin kalitesi ile belirlenir.

Klinik istatistikler hayal kırıklığı yaratan verilere yol açar: geç ameliyat müdahalesinde olguların% 40'ında ölümcül bir sonuç oluşur.

Canlı kalanlar, aslında vücudunuzun işleyişine yeniden başlamanız gerekir.

Bu sorumluluk sahibi bir süreçtir ve zamanla gerilir ve çeşitli koşullar ile düzenlenir.

Hızlı bir iyileşme, kural olarak, gözlemlenmemektedir, sabır ve dayanıklılık göstermek zorundasınız.

Hastalığı kalorik bir peritonit ile yaşayan bir kişi, bu hastalığın sekonder olarak kabul edildiğini bilmelisin.

Daha sıklıkla, patoloji, mide ülseri, apandisit, kolesistit, pankreatit ve diğer hastalıklardan kaynaklanır.

Peritonun patolojik enflamasyonunu önlemek için primer hastalıkların semptomlarına zamanında cevap vermek gerekir.

Uygulama bunun için sağlıklı bir yaşam tarzı kurmak için yeterli olduğunu, içki içmek ve yemek yeme talimatlarına uyduğunu gösteriyor.

Yorum ekle

Cevabı iptal etmek için tıklayın.